• Áp dụng cho các hội nghị – triển lãm thương mại có thu phí khách tham dự.
  • Mỗi Visitor chỉ được tham dự các khu vực mà mình đã đăng kí và trả phí

Lợi ích

Cho phép phân chia khu vực triển lãm, mỗi đối tượng khách tham dự chỉ tham gia khu vực phù hợp với mình

may cham cong, máy chấm công 8 smartid.vn

Giải pháp bao gồm 2 gói

  • Pay2Go: mỗi khách tham dự có quyền tham dự các khu vực mà mình đã đăng kí và đóng phí. Ở các khu vực khác, khách phải quay lại quầy đăng kí để đăng kí tham gia.
  • Go2Spend: Mỗi khách tham dự có một tài khoản thẻ, khi đến mỗi khu vực, số tiền(/điểm) trong tài khoản sẽ tự giảm xuống. Khách tham quan có thể tham gia bất kì khu vực nào trong điều kiện tài khoản của mình vẫn còn đủ tiền.

may cham cong, máy chấm công 9 smartid.vn

Xem thêm một số tài liệu nổi bật về

  • Các tiện ích hỗ trợ giải pháp chấm công (download tự động, back up dữ liệu, xử lý sự cố …)
  • So sánh và lựa chọn các dòng máy chấm công (theo yêu cầu về môi trường sử dụng, dung lượng người sử dụng, thương hiệu ..)
  • Phần mềm HRPro7 chấm công – tính lương tự động