I. Nhu cầu từ khách hàng

  • Thực trạng hiện nay hầu hết các doanh nghiệp đều đang tồn tại “hệ thống chấm công” thủ công.
  • Các doanh nghiệp dịch vụ ,các chuỗi cửa hàng muốn kiểm soát chặt chẽ thời gian làm việc của nhân viên.

giải pháp chấm công, giai phap cham cong 10 smartid.vn

II. Giải pháp và ưu diểm

Sẽ rất khó khăn nếu số lượng nhân viên của một công ty lớn, khả năng lưu trữ bị hạn chế, khả năng truy vấn thông tin liên quan đến vấn đề chấm công là không hiệu quả, tốn nhiều công sức và tiền của và nhiều điều bất cập khác. Vậy giải pháp đề ra là phải có một hệ thống hoàn toàn đáng tin cậy.

giải pháp chấm công, giai phap cham cong 11 smartid.vn

Với mong muốn đem lại cho khách hàng giải pháp toàn diện, SmartID đã nghiên cứu và phát triển tính năng “Kiểm soát ca dịch vụ” trong sản phẩm HRPro7.

Xem thêm một số tài liệu nổi bật về

  •     Các tiện ích hỗ trợ giải pháp chấm công (download tự động, back up dữ liệu, xử lý sự cố …)
  •     So sánh và lựa chọn các dòng máy chấm công (theo yêu cầu về môi trường sử dụng, dung lượng người sử dụng, thương hiệu ..)
  •     Phần mềm HRPro7 chấm công – tính lương tự động