Sản phẩm

Ribbon mực in thẻ nhũ vàng Matica Espresso – PR000163

Ribbon mực in thẻ nhủ vàng Matica Espresso – PR000163 – Khả năng in lên đến 500 thẻ/ cuộn.

Ribbon mực in thẻ nhũ vàng Matica Espresso – PR000163 – Khả năng in lên đến 500 thẻ/ cuộn.

Ribbon mực in thẻ nhủ vàng Matica Espresso - PR000163

  • Hàng chính hãng Matica


Sử dụng cho các dòng máy in thẻ Matica Espresso