Sản phẩm

Ribbon mực in thẻ nhũ bạc Matica Espresso – PR000162

Ribbon mực in thẻ nhũ bạc Matica Espresso – PR000162 – Khả năng in lên đến 500 thẻ/ cuộn.

Ribbon mực in thẻ nhũ bạc Matica Espresso – PR000162 – Khả năng in lên đến 500 thẻ/ cuộn.

Ribbon mực in thẻ nhủ bạc Matica Espresso - PR000162

  • Hàng chính hãng Matica


Sử dụng cho các dòng máy in thẻ Matica Espresso