Sản phẩm

Ribbon mực in thẻ Matica Espresso KO – PR000165

Ribbon mực in thẻ Matica Espresso KO – PR000165 với chỉ 2 dài màu Đen (K) và Lớp phủ (O-Overlay) – khả năng in 600 thẻ/ cuộn.

Ribbon mực in thẻ Matica Espresso KO – PR000165 với chỉ 2 dài màu Đen (K) và Lớp phủ (O-Overlay) – khả năng in 600 thẻ/ cuộn.

Ribbon mực in thẻ Matica Espresso KO – PR000165 với chỉ 2 dài màu Đen (K) và Lớp phủ (O-Overlay) – khả năng in 600 thẻ/ cuộn.

Ribbon mực in thẻ Matica Espresso KO - PR000165

  • Hàng chính hãng Matica


Sử dụng cho các dòng máy in thẻ Matica Espresso