Sản phẩm

Ribbon mực in thẻ đơn sắc xanh lá Matica Espresso – PR000099

Ribbon mực in thẻ đơn sắc xanh lá Matica Espresso – PR000099 – Khả năng in lên đến 1000 thẻ/ cuộn.

Ribbon mực in thẻ đơn sắc xanh Matica Espresso – PR000099 – Khả năng in lên đến 1000 thẻ/ cuộn.

  • Hàng chính hãng Matica


Sử dụng cho các dòng máy in thẻ Matica Espresso