Sản phẩm

Ribbon mực in thẻ đơn sắc xanh dương Matica Espresso – PR000100

Ribbon mực in thẻ đơn sắc xanh dương (blue) Matica Espresso – PR000100 – Khả năng in lên đến 1000 thẻ/ cuộn.

Ribbon mực in thẻ đơn sắc xanh dương (blue) Matica Espresso – PR000100 – Khả năng in lên đến 1000 thẻ/ cuộn.

  • Hàng chính hãng Matica


Sử dụng cho các dòng máy in thẻ Matica Espresso