Sản phẩm

Ribbon mực in thẻ đơn sắc Đen Matica PR000034

Ribbon Mực in thẻ đơn sắc Đen chuyên dùng cho máy in thẻ Matica Expresso, khả năng in 2000 thẻ 1 mặt/ cuộn.

Matica PR000034 Black Monochrome Ribbon – 2000 Images – Espresso, Moca

Ribbon Mực in thẻ đơn sắc Đen chuyên dùng cho máy in thẻ Matica Expresso, khả năng in 2000 thẻ 1 mặt/ cuộn.