Sản phẩm

Ribbon mực in thẻ 5 dải màu YMCKO Matica PR000031

Mực in thẻ 5 dải màu YMCKO Matica PR000031 YMCKO  với 4 màu cơ bản YMCK, khả năng in 250 thẻ/ cuộn.

Matica PR000031 YMCKO Color Ribbon – 250 Images – Espresso

Ribbon mực in thẻ 5 dải màu YMCKO Matica PR000031 tại Namson SmartID

 

Mực in thẻ 5 dải màu YMCKO Matica PR000031 YMCKO  với 4 màu cơ bản YMCK: Vàng (Yellow), Hồng đậm (Magenta), Xanh lam (Cyan), Đen (Black), khả năng in 250 thẻ/ cuộn.

Sử dụng cho các dòng máy in thẻ Espresso