Sản phẩm

Ribbon mực in thẻ 1/2 dải màu YMCKO Matica Espresso – PR000166

Ribbon mực in thẻ Matica Espresso YMCKO – PR000166 với chỉ 1/2 dài màu YMCKO  – khả năng in 400 thẻ/ cuộn.

Ribbon mực in thẻ Matica Espresso YMCKO – PR000166 với chỉ 1/2 dài màu YMCKO  – khả năng in 400 thẻ/ cuộn.

Ribbon mực in thẻ 1/2 dải màu YMCKO Matica Espresso - PR000166

  • Hàng chính hãng Matica


Sử dụng cho các dòng máy in thẻ Matica Espresso