Sản phẩm

Phôi thẻ nhựa trắng (Blank PVC card)

Phôi thẻ nhựa trắng PVC, Kích thước: chuẩn CR80; Độ dày: 30mil (0.76mm thick); Hộp: 250 thẻ.

Phôi thẻ nhựa trắng PVC. 

  • Kích thước: chuẩn CR80
  • Độ dày: 30mil (0.76mm thick),
  • Hộp: 250 thẻ.

Ứng dụng:

In thẻ màu các loại: Thẻ ID, thẻ ngân hàng, thẻ khách, thẻ VIP,.. Xem thêm TẠI ĐÂY

Phôi thẻ nhựa trắng PVC tại Namson SmartID