Sản phẩm

Phim cán màng thẻ nhựa Matica XID DIC10176

Phim cán màng thẻ nhựa Matica XID DIC10176

Nhà sản xuất: Matica

Tên sản phẩm:  Phim cán màng thẻ nhựa Matica XID DIC10176

Nhà sản xuất: Matica

Phim cán màng (Overlay) thẻ nhựa Matica XID DIC10176-1250 lần ép tại Namson SmartID

Phim cán màng (Overlay) thẻ nhựa Matica XID DIC10176-1250 lần ép tại Namson SmartID

Thông tin sản phẩm:

 • Mã số: DIC10176
 • Hàng chính hãng Matica

Phim cán màng (Overlay) thẻ nhựa Matica XID DIC10176 tại Namson SmartID

Phim cán màng (Overlay) thẻ nhựa Matica XID DIC10176 tại Namson SmartID

 • Phim cán màng họa tiết gợn sóng
 • 1,250 lần ép/ cuộn

Sử dụng cho tất cả các mô đun cán màng chống giả ILU & ILM.

Tích hợp với các dòng máy in thẻ nhựa:

 • XID560ie (XID 560ie)
 • XID570ie (XID 570ie)
 • XID580ie (XID 580ie)
 • XID590ie (XID 590ie)
 • XID9300 (XID 9300)
 • XID9330 (XID 9330)
 • DCP360+ (DCP 360+)
 • XID8300 (XID 8300)