Sản phẩm

Film in chuyển nhiệt SRT Matica DIC10539

  • Tên sản phẩm: Film in chuyển nhiệt SRT Matica DIC10539
  • Nhà sản xuất: Matica
  • Matica DIC 10539 là một dạng film in chuyển nhiệt sử dụng cho máy in thẻ XID8100 với khả năng in lên đến 1000 thẻ

Tên sản phẩm: Film in chuyển nhiệt SRT Matica DIC10539

Nhà sản xuất: Matica

Matica DIC 10539 là một dạng film in chuyển nhiệt sử dụng cho máy in thẻ XID8100 với khả năng in lên đến 1000 thẻ

Film in chuyển nhiệt SRT Matica DIC10539 tại Namson SmartID

 

  • Hàng chính hãng Matica mã số DIC10539
  • In: 1000 thẻ/ cuộn