Sản phẩm

Bộ dụng cụ vệ sinh máy in thẻ Matica Espresso – PR000197

Bộ dụng cụ vệ sinh máy in thẻ Matica Espresso – PR000197 – Sử dụng cho 5000 lần in

Bộ dụng cụ vệ sinh máy in thẻ Matica Espresso

  • Mã số: PR000197
  • Hàng chính hãng Matica

Bộ dụng cụ vệ sinh máy in thẻ Matica Espresso – PR000197 tại Namson SmartID

Bộ dụng cụ gồm:

  • 5 thẻ dính
  • 5 miếng gạc vệ sinh
  • 1 bút vệ sinh

Sử dụng cho các dòng máy in thẻ Matica Espresso

Bộ dụng cụ vệ sinh máy in thẻ Matica Espresso – PR000197 – Sử dụng cho 5000 lần in