Sản phẩm

Bộ dụng cụ vệ sinh máy in thẻ Matica Espresso – PR000196

Bộ dụng cụ vệ sinh máy in thẻ Matica Espresso – PR000196 – Sử dụng cho 5000 lần in

Bộ dụng cụ vệ sinh máy in thẻ Matica Espresso – PR000196 – Sử dụng cho 5000 lần in

  • Mã số: PR000196
  • Hàng chính hãng Matica

Bộ dụng cụ vệ sinh máy in thẻ Matica Espresso – PR000196 tại Namson SmartID

Bộ dụng cụ gồm:

  • 5 thẻ dính
  • 5 miếng gạc vệ sinh

Sử dụng cho các dòng máy in thẻ Matica Espresso