• Tăng cường đảm bảo an ninh với dòng Ruy băng mới trong danh mục đầu tư ChromXpert của Matica –chương trình vật tư tiêu hao toàn diện trên thế giới
  • Có sẵn cho dòng Máy in chuyển tiếp MC.
  • Cung cấp tính năng bảo mật cấp 1.

MUNICH, Đức, ngày 24 tháng 7 năm 2019 – Matica Technologies AG giới thiệu Ruy băng mực bảo mật mới (SIR), một dải ruy-băng 5 màu của Matica’s chromXpert, chương trình vật tư tiêu hao toàn diện nhất trong ngành in thẻ nhựa.

Ruy băng bảo mật mới in dữ liệu biến đổi ban đầu có sẵn cho máy in thẻ ID độ phân giải cao MC660. Một lớp màng đặc biệt của dải mực có khả năng phản chiếu tăng cường đáng kể tính bảo mật của thẻ, đồng thời giảm nỗ lực và thời gian thường mất để xác minh tính xác thực của nó. Điều này là do khả năng tự cung cấp của nó vì các thiết bị bên ngoài như kính lúp hoặc đèn UV không còn cần thiết nữa.

Việc Sử dụng ruy băng bảo mật mới giúp ngăn chặn tình trạng quét hoặc sao chép hình ảnh bảo mật. Như vậy, nó cung cấp một hệ thống xác thực trực quan tiên tiến tương ứng với tính năng bảo mật cấp độ 1.

Ruy băng 5 dải màu YMCKSc cung cấp tính linh hoạt và khả năng bảo vệ bổ sung nhờ hình ảnh bảo mật, có thể được tạo từ dữ liệu biến nội dung, (ký tự đồ họa và / hoặc chữ và số). Hình ảnh bảo mật được truy xuất từ cơ sở dữ liệu và tích hợp trong thẻ trong quá trình cá nhân hóa.

Ruy băng mới có thể được sử dụng với vật liệu cán, (phim liên tục hoặc miếng ép) – và nó có thể đạt được bằng cách sử dụng rõ ràng hoặc ba chiều cho các yếu tố bảo mật trực quan bổ sung (VSE).

Đội ngũ chromXpert đang không ngừng phát triển và sau nhiều nghiên cứu và phát triển, chúng tôi tự hào ra mắt dải ribbon YMCKSc ” Ricard Ferrer, Phó Giám đốc Tiếp thị và Quản lý Sản phẩm Toàn cầu, Matica Technologies, cho biết. “Mỗi nhà đầu tư Ruy băng mực in bảo mật thế hệ mới này có thể an tâm về đội an toàn khi nó được kết hợp với máy in thẻ MC660 để đáp ứng cho các thị trường nhảy cảm, cần sự xác minh như ID, chính phủ và giáo dục.”