• Chính sách được áp dụng tùy thuộc vào sự thỏa thuận thống nhất giữa người mua – người bán về công cụ vận chuyển, thời gian giao hàng, số lượng và chi tiết hàng hóa bằng văn bản: báo giá, hợp đồng hoặc email mua hàng.

  • Thời gian giao hàng sẽ điều chỉnh theo yêu cầu của khách hàng, hoặc vị trí địa lý mà khách hàng muốn gửi tới.

  • Đảm bảo cung cấp hàng hóa đúng theo giá cả, số lượng thỏa thuận.

  • Chúng tôi có quyền từ chối hoặc hủy đơn hàng của khách hàng nếu phía khách hàng không cung cấp đủ thông tin để việc vận chuyển và giao nhận có thể diễn ra.