Áp dụng cho tất cả các sản phẩm đang kinh doanh tại www.smartid.vn

  1. Chính sách đổi trả:

Khách hàng có quyền ĐỔI sản phẩm khác hoặc TRẢ sản phẩm và lấy lại tiền với chi tiết như sau: đổi trả sản phẩm bị lỗi (Do nhà sản xuất): sau 24 giờ kể từ khi ký xác nhận trong “Biên bản giao nhận”. Trường hợp này khách hàng được đổi trả miễn phí hoặc hoàn tiền (không bao gồm phí vận chuyển)

Đối với trường hợp sản phẩm “Không bị lỗi” hoặc “bị lỗi” do Người sử dụng, chúng tôi không áp dụng đổi trả hoặc khách hàng chịu chi phí sửa chữa.

  1. Điều kiện đổi trả:
  2. Còn hóa đơn mua hàng
  3. Còn đầy đủ hộp sản phẩm
  4. Còn đầy đủ phiếu bảo hành (nếu có) và phụ kiện đi kèm
  5. Quà khuyến mãi có giá trị (nếu có)
  6. Trường hợp thiếu các điều kiện trên: thu phí theo qui định.

Tem bảo hành còn nguyên: không bị rách hoặc mờ