Hãng Matica vừa cập nhật thêm thông tin về chính sách bảo hành của mình:

1/ Về các dòng máy in thẻ

 

Các dòng máy có thay đổi cập nhật về chính sách bảo hành trọn đời

 

 

Dòng máy XID 8100 XID 8300 XID 8600 XID 9300e XID 9600e
Bảo hành máy in 24 tháng 36 tháng 36 tháng 36 tháng 36 tháng
Bảo hành đầu in gốc (1) Trọn đời Trọn đời Trọn đời Trọn đời Trọn đời
Điều kiện bảo hành Tối đa 50,000 lần in (25,000 nếu máy in 2 mặt) Tối đa 100,000 lần in (50,000 nếu máy in 2 mặt) Tối đa 100,000 lần in (50,000 nếu máy in 2 mặt) Tối đa 100,000 lần in (50,000 nếu máy in 2 mặt) Tối đa 100,000 lần in (50,000 nếu máy in 2 mặt)
Bắt buộc vệ sinh (2) Mỗi 1,000 thẻ  Mỗi 1,000 thẻ  Mỗi 1,000 thẻ  Mỗi 1,000 thẻ  Mỗi 1,000 thẻ 
Vệ sinh bộ lọc  Mỗi 10,000 lần in   Mỗi 10,000 lần in   Mỗi 10,000 lần in   Mỗi 10,000 lần in   Mỗi 10,000 lần in  

 

1. Đầu in gốc được bảo hành trọn đời là đầu in được phân phối trong máy in từ nhà máy
2. Vui lòng kiểm tra hướng dẫn sử dụng máy in để biết thêm chi tiết về các yêu cầu chăm sóc máy in và vệ sinh bắt buộc 
 
2. Giới hạn của bảo hành
 
 Matica sẽ không xem xét bất kỳ yêu cầu bảo hành nào nếu tên sản phẩm hoặc số seri bị thay đổi, không đọc được, bị xóa hoặc tháo ra khỏi sản phẩm.
Các khiếu nại bảo hành cũng sẽ không được Matica xem xét nếu sản phẩm không được bảo dưỡng đúng cách hoặc ngừng hoạt động do:
 
  • Không tuân thủ hướng dẫn cài đặt được đề cập trong sách hướng dẫn sử dụng sản phẩm
  • Chu trình làm sạch máy in và đầu in không được thực hiện theo hướng dẫn được đề cập trong sách hướng dẫn sử dụng máy in;
  • Việc sử dụng vật tư và vật tư tiêu hao không được Matica chấp thuận và có thể ảnh hưởng đến chất lượng in, mã hóa và cán màng tổng thể cũng như tuổi thọ của sản phẩm;
  • Bất kỳ điều chỉnh gì trên sản phẩm
  • Sử dụng các thẻ lỗi mặc định như uốn cong, bề mặt phẳng không nhất quán và các vết cắt cạnh thẻ thô vượt quá giới khổ thẻ theo tiêu chuẩn ISO / CEI 7810 hoặc các thẻ có lớp phủ trước đặc biệt trên bề mặt của chúng
  • Trả lại sản phẩm không phù hợp (điều kiện đóng gói hoặc vận chuyển) dẫn đến vấn đề về tính toàn vẹn của sản phẩm. Chúng tôi khuyên bạn nên giữ lại bao bì ban đầu để quản lý khả năng trả lại hàng;
  • Thiệt hại do thảm họa như hỏa hoạn, lũ lụt, bão lụt, kể cả sét đánh và các tác động và ngoại lực khác;
Các khách hàng vui lòng cập nhật thông tin để biết thêm chi tiết.