Chiếc thuyền đánh cá đang giương cánh buồm trắng của mình đi trên sông. Cánh buồm căng gió, đẩy con thuyền băng băng tiến về phía trước. Cánh buồm rất tự hào về những đóng góp của mình, nó nhìn xuống những mái chèo gỗ đang nằm im dưới mạn thuyền và nói rằng: "Mái chèo thật là đồ lười biếng và vô dụng. Cả con thuyền tiến lên là nhờ vào sức của tớ, còn các cậu chỉ biết ngủ mà thôi".Mái chèo chắng nói gì.

Một lúc sau, gió lặng, những người ngư dân gỡ dây buồm và hạ buồm xuống. Tiếp đó họ cầm lấy mái chèo khua nước, và đưa con thuyền tiến lên. Lúc này mái chèo mới lên tiếng "Bây giờ thì cậu đã hiểu chưa? Chỉ khi nào có gió thì cậu mới phát huy tác dụng thôi, còn chúng tôi thì vẫn có thể giúp con thuyền tiến lên trong mọi hoàn cảnh đấy!"

Buồm Và Mái Chèo.jpg

Mọi thứ đều có ưu điểm và nhược điểm. Cánh buồm nhờ sức gió mà đẩy thuyền đi nhanh, còn mái chèo có thể giúp con thuyền đi ngược gió, cả hai đều sẽ phát huy tác dụng của mình một cách tốt nhất trong từng thời điểm khác nhau. Như vậy, trong bất cứ hoàn cảnh nào, nếu người như dân sử dụng đúng, con thuyền sẽ luôn luôn tiến lên.

Tương tự, sự phát triển của một công ty cần đến nhiều loại nhân tài khác nhau để cùng hợp tác. Người quản lý giỏi phải biết nhận diện được loại nhân tài nào mà tổ chức của mình đang cần và sẽ cần, sau đó giúp họ phát huy hết khả năng sở trường và phải biết kết hợp họ với nhau để tạo nên 1 sức mạnh tập thể.

Nguồn: http://cheesegroup.com