Nhắc tới nội quy, thường nhân viên sẽ nghĩ ngay nào là khó khăn, gò bó, nhưng hôm nay SmartID tình cờ sưu tầm được 8 nội quy của Blue C Content Studio nên chia sẻ với cả nhà, rất hài hước, thú vị và đáng học hỏi. Cả nhà có ai làm về nhân sự, hãy chia sẻ với các thành viên công ty của mình nhé.

1. Có thể mang hoa đặt lên bàn, đồ chơi nhỏ đặt trên giá sách nhưng hãy nhớ rằng decor đẹp nhất cho văn phòng chính là những suy nghĩ đẹp!

smartid-noi-quy-bluec-1.jpg

2. Có thể sống mà không đi xem hòa nhạc, nhưng không thể làm việc mà thiếu tiền đồng, à nhầm, hòa đồng.

smartid-noi-quy-bluec-2.jpg

3. Rác thì phải bỏ đúng chỗ nhưng ý tưởng phải vượt ra ngoài khuôn khổ!

smartid-noi-quy-bluec-3.jpg

4. Có thể để đồ ăn ở cạnh báo cáo nhưng không được để dấu chấm câu, dấu phẩy cách xa chữ cuối từ. Sự chuyên nghiệp bắt đầu từ những chi tiết nhỏ!

smartid-noi-quy-bluec-4.jpg

5. Cân nặng và người yêu thì có thể giấu … nhưng dốt thì không!

smartid-noi-quy-bluec-5.jpg

6. Khi căng thẳng có thể hát, hoặc hét … nhưng biết hát thì không nên hét!

smartid-noi-quy-bluec-6.jpg

7. Mọi người có thể không bình đẳng trên bảng lương … nhưng luôn bình đẳng trong mọi tranh luận về công việc!

smartid-noi-quy-bluec-7.jpg

8. Có thể quên sinh nhật sếp … nhưng đừng quên nỗ lực mỗi ngày!

smartid-noi-quy-bluec-8.jpg

Nguồn: Blue C Content Studio.